Możliwości wykorzystania potencjału naturalnego Polski w obszarze żeglugi śródlądowej oraz perspektywy rozwoju dotychczas podjętych inicjatyw

Marta Sikora

Abstrakt


W niniejszej pracy zostaną poddane analizie możliwości żeglugi śródlądowej w Polsce oraz zagrożenia działań rozwoju tej gałęzi transportu. W celu scharakteryzowania grup proble- mów, które dotykają żeglugę śródlądową autor zastosował metodę diagramu Ishikawy. Wykorzystanie tego diagramu umożliwia dokładne posegregowanie oraz analizę przyczyn powstania obecnego stanu infrastruktury żeglugi śródlą- dowej. Podział ten pozwolił zdefiniować powiązania pomiędzy poszczególnymi problemami, ich przyczynami i skutkami.

Full Text:

PDF

Komentarze

  • Brak komentarzy.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Projekt "Nowa jakość kształcenia i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu